VDDMAIL by ESCAD, Corp.

Klikni pro pokračování

"Nechte InTouch křičet do světa."

Určení:
1. VDDMAIL odeslílá e-Mailové zprávy z DDE kompatibilních aplikací
2. VDDMAIL umožňuje DDE spojení ve funkci DDE Server a současně
3. VDDMAIL umožňuje spojení ve funkci DDE Client
4. VDDMAIL podporuje Net DDE
VDDMAIL je prátelský

Více informací - Popis - Help

DownLoad manuálu ve formátu PDF

2007 ESCAD, Corp. Všechna práva vyhrazena
ESCAD, a.s. www.escad.cz